Najam IT opreme

Najam IT opreme i pisača -  rješenje današnjih firmi na sve češće promjene u poslovanju i održavanju konkurentnosti i likvidnosti

Koliko ste se puta našli u situaciji da zbog tržišta, prirode posla ili novih poslovnih prilika imate potrebu u kratkom roku uposliti više djelatnika i osigurati im računala, pisače i drugu opremu, a nakon obavljenog posla vam ta oprema možda više neće trebati. Zamislite i situaciju u kojoj se promijenio obim posla i da biste sve stigli obaviti potrebno je prilagoditi vrstu i količinu potrebne opreme? Spomenimo i situaciju da imate potrebu obnoviti IT opremu ali trenutno nemate dovoljno likvidnih sredstava, međutim u narednom vremenu biste to mogli pokriti iz prihoda poslovanja.

Baš kao što možete unajmiti zaopslenike na određeno vrijeme ili unajmiti uredski programski paket, možete unajmiti i IT opremu (servere, računala, pisače, multifunkcijske uređaje, fotokopirke, itd.)
Najam možete ugovoriti u vremenu od 12 do 60 mjeseci što je dovoljno kratko i fleksibilno u uvjetima brzih tržišnih promjena ali i dovoljno dugo kao alternativni način finananciranja nove moderne i za vaš posao funkcionalne opreme. Unajmljivanjem izbjegavate vezivanje kapitala potrebnog za osiguravanje likvidnosti. Najam knjižite kao trošak i ne morate voditi brigu o amrotizaciji. Unajmljenu opremu ne morate osiguravati što vam dodatno smanjuje troškove. Umjesto vas mi brinemo o redovitom održavanju i servisu opreme kako biste se vi mogli fokusirati na vaš posao. Za cijelo vrijeme najma monitoriramo iskoristivost i potrošnju kako bismo vam predložili rješenja za smanjenje troškova.

Pružamo vam rješenja kroz dva modela najma

Najam pisača, multifunkcijskih
i fotokopirnih uređaja

 

Najam opreme

 

KONTAKT

Slavonska avenija 72
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2910400
E-pošta: it@fenix.hr